Zakelijke dienstverlening kan 88 miljoen besparen op ziekteverzuim

81% van de mkb’ers in de zakelijke dienstverlening denkt dat hun ziekteverzuim lager ligt dan het landelijk gemiddelde. Daarmee lijken zij het verzuimprobleem te onderschatten. Dat blijkt uit onderzoek dat TNS Nipo uitvoerde in opdracht van Delta Lloyd. Er zijn 22.944 mkb-bedrijven (4-50 werkenden) in de zakelijke dienstverlening, die op basis van dit onderzoek elk gemiddeld 3.846 euro per jaar zouden kunnen besparen.

V an de bedrijven in de zakelijke dienstverlening ervaart 56% in zekere mate problemen door ziekteverzuim, 6% zelfs grote problemen. 79% van de bedrijven in de sector denkt ziekteverzuim wel grotendeels of in enige mate te kunnen beïnvloeden, en slechts een kwart van de bedrijven neemt ook daadwerkelijk maatregelen. De crisis heeft echter geen echt effect op ziekteverzuim: dit is het afgelopen jaar niet noemenswaardig veranderd. In Nederland als geheel kost het ziekteverzuim het mkb 224 miljoen euro per jaar.

Zakelijke dienstverlening minste aandacht voor preventie

Bij 48% van de bedrijven is het verzuim onder invloed van de crisis niet veranderd. Zakelijke dienstverlening doet het minst om werknemers om te leren gaan met gezondheidsrisico’s. Andere sectoren die onder de loep zijn genomen zijn bouw, industrie, groothandel & transport en detailhandel & horeca. Bouw en industrie zijn de sectoren die de meeste aandacht aan ziekteverzuim en het leren omgaan met gezondheidsrisico’s op de werkplek.
Kleine bedrijven nemen maatregelen
Ruim driekwart van de bedrijven heeft een arbodienstregeling of een ziekteverzuimregeling. De trend daarbij is dat kleine bedrijven vaker een ziekteverzuimverzekering afnemen dan grote bedrijven. Ook nemen kleine bedrijven vaker zélf maatregelen tegen ziekteverzuim, zoals het aanpassen van de werkplek of het begeleiden van zieke werknemers.

Grootste klacht en beste smoes

Mkb’ers storen zich er het meest aan dat de vervanging van zieke werknemers vaak moeizaam verloopt en dat planningen en afspraken met klanten veranderen. Daarnaast vormen de administratieve rompslomp en de contacten met soms weinig coöperatieve arbodiensten een veelgehoorde klacht. De gemakzucht bij de werknemers scoort ook hoog. De vraag naar de ‘beste smoes’ leverde bijzondere resultaten op, zoals: ‘mijn koe moest bevallen’, ‘ik ben in de gracht gefietst’, ‘ik werd ziek door alle gratis drank op het personeelsfeest’ en zelfs ‘ik dacht dat het zondag was’.

Delta Lloyd Zorg & Inkomen Actief

Het verzekerings- en dienstenaanbod van Delta Lloyd sluit aan bij deze onderzoeksresultaten. De verzekeraar introduceerde in september 2010 Zorg & Inkomen Actief: met deze totaaloplossing kunnen werkgevers een collectieve zorgverzekering, ziekteverzuimverzekering, verzuimmanagement (inclusief diensten van een bedrijfsarts) en interventieverzekering in één afsluiten. Met dit diensten- en verzekeringspakket kan de werkgever kosten besparen op zijn zorg- en verzuimverzekeringen en onnodig verzuim terugdringen.

Bron: Facility Management Magazine, 18 november 2010

Tags: , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply