Vlaamse ambtenaren zijn 379.891 dagen ziek

De personeelsleden van alle administratieve diensten van de Vlaamse overheid waren vorig jaar 379.891 dagen afwezig door ziekte. Het ziekteverzuim bij de ambtenaren ligt op 6,42 procent. Daarmee doen ze het beter dan hun federale collega's.

H et ziekteverzuim bij de Vlaamse ambtenaren steeg in 2010 lichtjes van 6,35 naar 6,42 procent. In totaal gaat het over bijna 380.000 ziektedagen. ‘De cijfers blijven de laatste jaren schommelen tussen de 6,3 en 6,9 procent’, zegt Vlaams parlementslid Jos De Meyer (CD&V), die daarover een vraag stelde aan minister Geert Bourgeois (N-VA). Opvallend: het aantal ambtenaren dat slechts één dagje ziek is, daalde in 2010 van 26.723 naar 26.087.

Het gemiddelde stagneert dan wel, maar de verschillen tussen de administratieve diensten onderling blijven groot. Terwijl bij de ene dienst iedereen kwam werken, bedroeg het afwezigheidspercentage bij een andere dienst meer dan 22 procent. Al moeten die statistieken gerelativeerd worden, omdat de hoge percentages dikwijls slaan op afdelingen waar weinig personeel werkt. Eén ziektegeval trekt daar meteen ook het gemiddelde omhoog.

In vergelijking met de federale overheid scoort Vlaanderen niet eens zo slecht. Volgens de medische controle-instantie Medex was in 2010 6,83 procent van de federale ambtenaren afwezig wegens ziekte. Volgens datzelfde rapport waren de Waalse ambtenaren gemiddeld 7,35 procent van het totaal aantal werkdagen ziek.

Slechter dan privé

De preventieve maatregelen, die getroffen worden om het aantal zieken terug te dringen, blijken hun effect niet te missen, stelt De Meyer. ‘Gezondheidcampagnes werden gevoerd, het aantal controles werd opgedreven.’ Maar toch kan het op Vlaams niveau nog beter, vindt De Meyer. ‘We blijven slechter scoren dan de privé. Volgens recente statistieken van dienstenbedrijf Securex bedroeg het totale ziekteverzuim in de private sector vorig jaar 5,68 procent. Alleen wanneer de onderneming meer dan 1.000 werknemers telt, stijgt dat percentage naar 8,94 procent.’

Bron: Het Nieuwsblad, 27 december 2011

Tags: , ,

No comments yet.

Leave a Reply