Vijf tips om verzuim na zwangerschapsverlof te voorkomen

Steeds meer vrouwen werken door nadat ze hun eerste kind krijgen. De nieuwe rol als werkende moeder is echter niet voor iedere vrouw even gemakkelijk, waardoor het verzuim hoog is. Voorlichting en begeleiding door de werkgever helpen dit te voorkomen.

T ijdens de zwangerschap bereiden vrouwen zich voor op de komst van hun kind. Waar zij minder vaak bij stilstaan is het leven na het bevallingsverlof. Ruim twaalf procent van de zwangere werknemers kan de combinatie van werk en moederschap niet maken en raakt al dan niet tijdelijk arbeidsongeschikt. Verzuim duurt bij hen gemiddeld twee keer langer dan voor de bevalling.

Ziekteverzuim is niet nodig

Dat dit ernstig is voor werkgevers en werknemers bewijzen de initiatieven om het tij te keren. Agis bijvoorbeeld maakt zich sterk voor de mentale weerbaarheid van zwangere vrouwen. Dit komt onder andere tot uiting in de samenwerking met Pink Cloud, een organisatie die workshops geeft aan zwangere vrouwen. Want, zo is de opvatting, moederschap en werk is zeker te combineren. Een hoger ziekteverzuim door deze combinatie is onnodig, maar dan wordt wel een belangrijke bijdrage van zowel werknemer als werkgever verwacht.

Onbegrip

Veel klachten na het zwangerschapsverlof hebben een psychische oorzaak, blijkt uit een onderzoek naar de factoren die van invloed zijn op het verzuim na het bevallingsverlof. Vrouwen ervaren soms een schuldgevoel wanneer ze gaan werken, in plaats van bij het kind te zijn. Ook onbegrip bij leidinggevenden en collega’s speelt een belangrijke rol in het verzuimcijfer. Sommige vrouwen kampen na de bevalling met vermoeidheidsklachten en hebben het gevoel zich steeds te moeten verantwoorden.

Toch weerhoudt dit vrouwen niet om moeder te worden én te blijven werken. In 2010 zijn 184.000 kinderen geboren, voor 86.000 vrouwen was het hun eerste kind. Voor vrouwen tussen de 30 en 40 jaar die zwanger worden, geldt dat ze vaak al een carrière hebben opgebouwd en na de geboorte van hun kind doorwerken. Dit blijkt uit de emancipatiemonitor 2010 van Centraal Bureau voor de Statistiek en het Sociaal en Cultureel Plan Bureau. Hierdoor is ook het aandeel economisch zelfstandige moeders met jonge kinderen flink gestegen: van 39 procent in 2000 naar ruim 55 procent in 2009.

Vijf tips voor werkgevers

Vijf tips voor werkgevers die werkende jonge moeders willen ondersteunen.

 1. Maak goede afspraken
  Het vooraf bespreken van het zwangerschapsverlof met werkneemsters en informeel contact houden tijdens het zwangerschapsverlof, verkleint de kans op stress, onzekerheid en uitval van de werkende moeder. Hierdoor daalt het verzuim aanzienlijk.
 2. Breng zwangere werkneemsters met elkaar in contact
  Niets werkt zo inspirerend als het delen van informatie door mensen in dezelfde situatie. Het stimuleren van deze onderlinge contacten is eenvoudig te realiseren. Bijvoorbeeld door het organiseren van een bijeenkomst en het uitwisselen van e-mailadressen.
 3. Houd contact tijdens het zwangerschapsverlof
  Daarmee krijgen werkneemster terecht de indruk dat ze nog meedoen op het werk, ook al zijn ze daar tijdelijk niet aanwezig. De betrokkenheid blijft en dat maakt terugkeer op de werkvloer gemakkelijker.
 4. Bied jonge moeders flexibele oplossingen
  Denk aan oplossingen die passen bij de nieuwe situatie van de medewerker. Ook als deze buiten haar huidige functie passen. Bijvoorbeeld door de werktijden of tijdelijk haar takenpakket aan te passen. Niet focussen op wat zij niet meer kan, maar juist op wat de werknemer nog wel kan. Het aanpassen van het werk is niet voor iedere vrouw nodig, maar het is wel gewenst om tijdens en na de zwangerschap regelmatig met elkaar te overleggen.
 5. Toon oprechte belangstelling
  Veel pas bevallen werkneemsters moeten wennen aan het moederschap en hebben behoefte om daarover te praten. Een werkgever met een open oor is voor hen heel belangrijk. Luisteren hoeft niet veel tijd te kosten en levert veel betrokkenheid.

Bron: Brisk Magazine, 3 februari 2012

Tags: , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply