Verzuimsteunpunt voert strakkere regie

Het Verzuimsteunpunt Grafimedia gaat de procedures bij verzuimgevallen bij grafimediabedrijven de komende tijd verder aanscherpen.

D oel is het verzuim dat in de grafimediasector blijkt toe te nemen, in te dammen. Op die manier kan vooral voorkomen worden dat de premies voor de verzuimverzekeringen de komende tijd verder omhoog zouden moeten.

Schade beperken

Het Verzuimsteunpunt (VSP) ondergaat intern enkele veranderingen. Verzekeraar Achmea wil het VSP verder integreren in de bestaande organisatie. Dat heeft als voordeel dat de lijnen korter worden en de dienstverlening rond zorg en verzuim nog beter op elkaar kan worden afgestemd.

“Zorg en verzuim liggen op het gebied van personeelsbeleid erg dicht bij elkaar voor de ondernemers. Het gaat in beide gevallen om de gezondheid van de medewerkers. Het is dus logisch om de dienstverlening die we de leden op dat gebied bieden ook zo veel mogelijk aan elkaar te koppelen, om daarmee te bereiken dat de schade als gevolg van verzuim verder beperkt wordt.
Verder zal de verzekeraar de producten rond verzuim en WIA beter met elkaar integreren. Nu zijn het nog te veel gescheiden loketten, wat, terecht, nogal eens tot onbegrip bij onze leden leidt.”
- Maarten Jansen, beleidsmedewerker pensioenen en sociale zekerheid bij het KVGO

In de praktijk zal het VSP voortaan al binnen vijf werkdagen na de melding van een ziektegeval contact opnemen met de werkgever om het verdere verloop en de aanpak te bespreken.

Vijf werkdagen

Jansen: “Wij vroegen ons af of dat niet te snel was, omdat je je wilt richten op het langdurig en problematisch verzuim. Bovendien wil je ondernemingen niet met onnodige administratie belasten. Een sneller contact moet het mogelijk maken eventueel wenselijk of noodzakelijk geachte interventies om tot herstel te komen zo vroeg mogelijk te starten.”

Eindverantwoordelijk

Snel ingrijpen vergroot de kansen op een snel herstel aanzienlijk. Het VSP zal dat blijven doen in nauw overleg met de werkgever. Deze blijft volgens de wet Poortwachter eindverantwoordelijk. Jansen: “Wanneer in de praktijk blijkt dat contactpersonen van het Verzuimsteunpunt een te grote druk uitoefenen, dan kan men dat bij ons melden. Wij zitten regelmatig met Achmea en de medewerkers van het VSP zelf om de tafel en houden ook op dit gebied nadrukkelijk de vinger aan de pols.”

Bron: KVGO, 5 januari 2012

Tags: , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply