“Verzuim zit tussen uw oren”

Wat betreft de oorzaak van verzuim is 53 procent van de MKB’ers het erover eens: verzuim zit vaak tussen de oren door gebrek aan motivatie of betrokkenheid. Dit blijkt uit een onderzoeksrapport van Blauw Research uitgevoerd in opdracht van Fortis ASR.

I n dit rapport worden de resultaten beschreven van een onderzoek over een aantal zaken dat te maken heeft met de houding van het MKB ten aanzien van verzuim en verzuimpreventie in relatie tot bedrijfscontinuïteit. In totaal hebben 500 respondenten meegedaan met het onderzoek.

Verzuim op maandag

Mannen zijn stelliger dan vrouwen als het gaat om de oorzaak van verzuim. Van de mannen gelooft 58 procent dat verzuim vaak tussen de oren zit, bij vrouwen is dit maar 43 procent. Mannen benadrukken ook meer de negatieve kant van sporten op ziekteverzuim dan vrouwen (51 procent versus 32 procent). Verzuim door werknemers op maandag door een druk weekend leidt tot de meeste ergernissen onder MKB’ers (14 procent). Opvallend is het deel MKB’ers dat toegeeft zich te storen aan het verzuim door een ongezonde levensstijl van de werknemer (11 procent).

Preventief verzuimbeleid

Bijna de helft van het MKB (47 procent) is pessimistisch als het gaat om de slagingskans van een verzuimbeleid in het MKB. Zij denken dat verzuimbeleid alleen kans van slagen heeft bij grotere organisaties, waar het hoog op de agenda van management/leidinggevende(n) staat. Een preventief verzuimbeleid, waarbij bijvoorbeeld fitnessabonnementen worden aangeboden door de werkgever, is volgens ruim een derde van de MKB’ers (37 procent) niet haalbaar.

Werk komt stil te liggen

Specifiek kijkend naar de zorgen van het MKB ten aanzien van verzuim valt op dat een kwart van de MKB’ers bang is dat het werk stil komt te liggen (25 procent). Hiermee maken MKB’ers zich meer zorgen om de voortgang van het werk dan om het welzijn van de werknemer (23 procent). Twee andere grote zorgen over de impact die verzuim kan hebben zijn de toename van de werkdruk voor collega’s (21 procent) en het verlies van opbrengsten (21 procent).

Bron: HRpraktijk, 28 augustus 2008

Tags: , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply