Verzuim in de transport- en logistieksector gedaald

Het verzuim in de sector transport en logistiek is afgelopen twee jaar gedaald en de gezondheid van werknemers is verbeterd. Ook is het draagvlak onder werkgevers en werknemers om te werken aan duurzame inzetbaarheid gegroeid. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het Trendrapport 2011 dat Gezond Transport gisteren publiceerde.

Het onderzoek

Bijna 900 werkgevers en ruim 4.700 werknemers deden mee aan het onderzoek van Gezond Transport. Met dit onderzoek brengt Gezond Transport periodiek cijfers en trends in kaart rondom arbeid en gezondheid. Deze informatie helpt bedrijven, werknemers, sociale partners en Gezond Transport zelf om effectief te werken aan de inzetbaarheid van werknemers in de sector.

Resultaten

In vergelijking met 2009 vinden meer bedrijven het belangrijk dat werknemers gezond de eindstreep halen. Iedereen is hard nodig, omdat steeds meer mensen met pensioen gaan en goede mensen in de toekomst lastig te vinden zijn. Niettemin geeft bijna de helft van de werknemers aan het huidige werk niet tot het pensioen te willen blijven doen, of hierover geen mening te hebben. Belangrijkste redenen hiervoor zijn de fysieke zwaarte van het werk, de werkdruk/stress en de hoogte van het salaris. Vier op de tien werkgevers voorziet knelpunten bij het inzetbaar houden van oudere werknemers. De verantwoordelijkheid voor de inzetbaarheid van werknemers ligt volgens de ondervraagden bij werkgevers en werknemers gezamenlijk.

Het Trendrapport

Tijdens de ondertekening van de Arbocatalogus op 12 december zijn de eerste exemplaren van het Trendrapport 2011 overhandigd aan de voorzitters van Transport en Logistiek Nederland, FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen.

Bron: Transport Online, 13 december 2011

Tags: , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply