Verlaag het ziekteverzuim

Een griepje overkomt iedereen. Toch hebben veel bedrijven een hoger ziekteverzuim dan nodig is. Breng het ziekteverzuim omlaag.

Z iekteverzuim kost het bedrijfsleven veel geld. Het gemiddelde verzuimpercentage ligt in Nederland op 4 procent. Zit uw bedrijf daar boven? Ga dan eens na hoe dat komt. Ook als u op of onder het landelijk gemiddelde zit, kan het nooit kwaad om regelmatig te controleren of het ziekteverzuim omlaag kan. Een paar praktische tips om het verzuimpercentage binnen uw bedrijf te verlagen.

Verzuimpercentage bepalen

De kans is klein dat uw verzuimpercentage 0 is. Een goede verzuimregistratie brengt duidelijk in kaart wat uw verzuimpercentage is en wat de oorzaak daarvan is. Houdt u de ziektedagen van uw werknemers nog niet bij, begin daar dan direct mee. Voor een klein bedrijf kan een langdurig zieke werknemer het verzuimpercentage flink opkrikken. Maar ook frequent kort verzuim kan het cijfer omhoog halen.

Oorzaak: langdurig of kort verzuim

Is uw verzuimpercentage zo hoog door langdurig verzuim? Dan bent u sowieso wettelijk verplicht veel tijd en energie te stoppen in het re-integratietraject. Wanneer u dat niet doet, loopt u de kans op hoge boetes of een verbod om na twee jaar ziekte afscheid te nemen van uw werknemer. In dit geval doet u er als het goed is dus al alles aan om het percentage omlaag te krijgen. Melden één of meerdere werknemers zich regelmatig een dagje ziek? Dan ligt daar een mogelijkheid om het verzuimpercentage te verlagen.

Stel verzuimbeleid op

Om het ziekteverzuim echt goed aan te pakken, is het verstandig een procedure op te stellen. Vooral op de manier waarop mensen zich moeten ziekmelden valt veel te winnen. Door werknemers te verplichten zich voor negen uur ’s ochtends ziek te melden bij hun direct leidinggevende, verhoogt u de drempel om een baaldag op te nemen. Wanneer u de managers ook nog traint om de juiste vragen te stellen tijdens dit gesprek, filtert u er nog meer baaldagen uit.

Voortgangsgesprek

Gemiddeld is een werknemer in Nederland één keer per jaar ziek. Twee keer per jaar kan gebeuren. Meld een werknemer zich voor de derde keer in een jaar tijd ziek, dan kan het een signaal zijn dat er meer aan de hand is. Houd daarom een voortgangsgesprek wanneer de medewerker zich weer beter meldt na de derde keer ziek zijn. Ook al lijken de ziekmeldingen nog zo legitiem, het is altijd goed om toch dat voortgangsgesprek te houden. Informeer oprecht hoe het met de werknemer gaat en of er problemen zijn. Vraag ook of u de werknemer eventueel kunt helpen bij het verminderen danwel voorkomen van het verzuim.

Bonusdagen

Merkt u dat veel werknemers regelmatig een dagje ziek zijn en heeft u het gevoel dat daar een deel baaldagen tussenzit? Dan kunt u een beloningssysteem in het leven roepen. Stel bijvoorbeeld twee vakantiedagen extra beschikbaar aan de werknemers die het hele jaar niet ziek zijn geweest. Zo motiveert u werknemers om goed na te denken alvorens zich ziek te melden. Het is immers een stuk fijner om legaal een baaldag op te nemen als de zon schijnt dan om stiekem thuis te zitten.

Bron: MT, 15 december 2011

Tags: , , ,

No comments yet.

Leave a Reply