Archive | Tips RSS feed for this section

Voorkom verzuim na zwangerschapsverlof: 5 tips

Voorkom verzuim na zwangerschapsverlof: 5 tips

Veel vrouwen werken door nadat ze hun eerste kind krijgen. Gelijktijdig werken en voor een kind zorgen gaat echter veel vrouwen niet gemakkelijk af. Het is daarom belangrijk om deze werknemers goed voor te lichten en te begeleiden voor en tijdens een zwangerschapsverlof.

Read More 0 Comments

Vijf tips om verzuim na zwangerschapsverlof te voorkomen

Vijf tips om verzuim na zwangerschapsverlof te voorkomen

Steeds meer vrouwen werken door nadat ze hun eerste kind krijgen. De nieuwe rol als werkende moeder is echter niet voor iedere vrouw even gemakkelijk, waardoor het verzuim hoog is. Voorlichting en begeleiding door de werkgever helpen dit te voorkomen.

Read More 0 Comments

Hoe zet ik het gezondheidsmanagement van mijn onderneming op?

Om ervoor te zorgen dat je werknemers hun werk goed en gezond kunnen uitvoeren, is het belangrijk dat je aandacht hebt voor gezondheidsmanagement. Daarmee focus je namelijk op een gezonde bedrijfsvoering en zet je de maatregelen die je neemt, zwart op wit.

Read More 0 Comments

Duurzame inzetbaarheid, poortwachter en arbobeleid

We hebben in Nederland iedereen die kan werken hard nodig. Duurzame inzetbaarheid van werkenden is steeds belangrijker in verband met vergrijzing en ontgroening. En voor wie niet werkt is een duurzame plaats op arbeidsmarkt ook essentieel.

Read More 0 Comments

Verzuimsteunpunt voert strakkere regie

Verzuimsteunpunt voert strakkere regie

Het Verzuimsteunpunt Grafimedia gaat de procedures bij verzuimgevallen bij grafimediabedrijven de komende tijd verder aanscherpen.

Read More 0 Comments

Verlaag het ziekteverzuim

Verlaag het ziekteverzuim

Een griepje overkomt iedereen. Toch hebben veel bedrijven een hoger ziekteverzuim dan nodig is. Breng het ziekteverzuim omlaag.

Read More 0 Comments

Geen bewijs, geen ontslag

Geen bewijs, geen ontslag

Binnen het MKB gebeurt het nog te vaak dat werkgevers, behalve de arbeidsovereenkomst, helemaal niets vastleggen in de vorm van een personeelsdossier. Terwijl het nog goed van pas kan komen bij een ontslagzaak.

Read More 0 Comments

Zelf ongevallen op de werkplek voorkomen

Zelf ongevallen op de werkplek voorkomen

De Arbeidsinspectie lanceert een nieuw hulpmiddel om ongevallen op de werkvloer te voorkomen: de online zelfinspectie Voorkom Ongevallen. Bedrijven kunnen via deze site zelf de kwaliteit van de veiligheid in hun organisatie doorlichten. Ze gebruiken dezelfde methode als een arbeidsinspecteur.

Read More 0 Comments

Actieve aanpak eerste twee weken verzuim loont

Actieve aanpak eerste twee weken verzuim loont

Ruim 80 procent van het verzuim duurt maximaal twee weken. De Wet verbetering poortwachter (Wvp) geeft echter geen actiemomenten aan voor de eerste twee verzuimweken. Toch is het verstandig om dan juist wel actie te ondernemen. Meerdere onderzoeken laten zien dat deze eerste periode cruciaal is om langdurig verzuim te voorkomen. Hoe pakt u dit aan?

Read More 0 Comments

Aanspreken medewerkers toverformule bij terugdringen verzuim

Aanspreken medewerkers toverformule bij terugdringen verzuim

Zeven jaar geleden was 12 procent van het callcentrum Switch & Verhuisservice van Nuon ziek. Inmiddels is dat percentage door medewerkers aan te spreken op hun verzuimgedrag teruggedrongen tot 5 procent, meldt de website van het magazine Telecommerce.

Read More 0 Comments