Tag Archives: verzuimpreventie

Overgang leidt tot ziekteverzuim

Overgang leidt tot ziekteverzuim

Ruim een derde van het ziekteverzuim bij gezond werkende vrouwen kan verklaard worden door overgangsklachten.

Read More 0 Comments

Bedrijfsarts. Wolf in schaapskleren…?

Bedrijfsarts. Wolf in schaapskleren…?

De invoering van de arbowet in 1994 betekent een drastische, sommigen zeggen dramatische, verandering van de positie van de bedrijfsarts in verzuimzaken.

Read More 0 Comments

Ongezond leven mag reden zijn voor ontslag

Ongezond leven mag reden zijn voor ontslag

Bijna de helft van de werkgevers in het mkb vindt dat medewerkers die zich door hun ongezonde levensstijl vaak ziek melden, ontslagen moeten kunnen worden.

Read More 0 Comments

Passende arbeid belangrijk voor inzetbaarheid

De Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NvvA) wil dat de participatiemogelijkheden van zieke en arbeidsgehandicapte werknemers wordt verbeterd en heeft hiernaar onderzoek gedaan.

Read More 0 Comments

Duurzame inzetbaarheid, poortwachter en arbobeleid

We hebben in Nederland iedereen die kan werken hard nodig. Duurzame inzetbaarheid van werkenden is steeds belangrijker in verband met vergrijzing en ontgroening. En voor wie niet werkt is een duurzame plaats op arbeidsmarkt ook essentieel.

Read More 0 Comments

Vlaamse ambtenaren zijn 379.891 dagen ziek

Vlaamse ambtenaren zijn 379.891 dagen ziek

De personeelsleden van alle administratieve diensten van de Vlaamse overheid waren vorig jaar 379.891 dagen afwezig door ziekte. Het ziekteverzuim bij de ambtenaren ligt op 6,42 procent. Daarmee doen ze het beter dan hun federale collega’s.

Read More 0 Comments

Geen bewijs, geen ontslag

Geen bewijs, geen ontslag

Binnen het MKB gebeurt het nog te vaak dat werkgevers, behalve de arbeidsovereenkomst, helemaal niets vastleggen in de vorm van een personeelsdossier. Terwijl het nog goed van pas kan komen bij een ontslagzaak.

Read More 0 Comments

Verzuim psychische en lichamelijke klachten onderzocht

Verzuim psychische en lichamelijke klachten onderzocht

Ziekteverzuim als gevolg van psychische aandoeningen kost de samenleving jaarlijks €2,7 miljard, oftewel 12 miljoen werkdagen. Chronische lichamelijke aandoeningen zorgen voor de hoogste ziekteverzuimkosten: €5,3 miljard, 21,8 miljoen dagen.

Read More 0 Comments

Zakelijke dienstverlening kan 88 miljoen besparen op ziekteverzuim

Zakelijke dienstverlening kan 88 miljoen besparen op ziekteverzuim

81% van de mkb’ers in de zakelijke dienstverlening denkt dat hun ziekteverzuim lager ligt dan het landelijk gemiddelde. Daarmee lijken zij het verzuimprobleem te onderschatten. Dat blijkt uit onderzoek dat TNS Nipo uitvoerde in opdracht van Delta Lloyd. Er zijn 22.944 mkb-bedrijven (4-50 werkenden) in de zakelijke dienstverlening, die op basis van dit onderzoek elk gemiddeld 3.846 euro per jaar zouden kunnen besparen.

Read More 0 Comments

HR-managers niet goed op de hoogte van kosten verzuim

HR-managers niet goed op de hoogte van kosten verzuim

40 Procent van de Nederlandse HR-managers en directeuren is van mening dat verzuim erbij hoort en dat je daar weinig aan kunt veranderen. Dat blijkt uit onderzoek van Nationale-Nederlanden onder 635 HR-managers en directeuren, uitgevoerd door onderzoeksbureau GFK Intomart.

Read More 0 Comments