Tag Archives: verzuimgedrag

‘Moeten we dan alle rokers ontslaan?’

‘Moeten we dan alle rokers ontslaan?’

De vakcentrale FNV voorziet een enorme economische vastloper als ongezonde werknemers kunnen worden ontslagen.

Read More 0 Comments

Duurzame inzetbaarheid, poortwachter en arbobeleid

We hebben in Nederland iedereen die kan werken hard nodig. Duurzame inzetbaarheid van werkenden is steeds belangrijker in verband met vergrijzing en ontgroening. En voor wie niet werkt is een duurzame plaats op arbeidsmarkt ook essentieel.

Read More 0 Comments

Veiliger werken, minder ongelukken

Veiliger werken, minder ongelukken

Op 22 en 28 februari en 8 maart organiseert Pilz op de Universiteit van Tilburg een ‘kennisboost’ voor het meten en sturen van veiligheidsgedrag.

Read More 0 Comments

Flexibel werken is goed voor de gezondheid

Flexibel werken is goed voor de gezondheid

Flexibel werken is niet alleen goed voor de reputatie of om werknemers te trekken, het is daadwerkelijk goed voor de gezondheid en het welzijn van werknemers, vermindert het ziekteverzuim en versterkt de betrokkenheid bij de organisatie.

Read More 0 Comments

Kans op arbeidsongeval niet afgenomen

Kans op arbeidsongeval niet afgenomen

Per 100.000 werknemers maken jaarlijks gemiddeld 3.100 werknemers een arbeidsongeval mee. In de periode 2005-2009 is deze kans op een arbeidsongeval stabiel gebleven. Binnen sectoren hebben zich echter wel stijgingen en dalingen voorgedaan. Dat blijkt uit de 8ste Monitor Arbeidsongevallen in Nederland van TNO.

Read More 0 Comments

Psychisch verzuim kan met 1/3 worden ingekort

Psychisch verzuim kan met 1/3 worden ingekort

Werkgevers herkennen psychische klachten wel, maar vinden het moeilijk actie te ondernemen. Dit terwijl vroegtijdig signaleren van psychisch verzuim de verzuimduur met een derde kan verkorten. Dat blijkt uit onderzoek van ArboNed.

Read More 0 Comments

Aanspreken medewerkers toverformule bij terugdringen verzuim

Aanspreken medewerkers toverformule bij terugdringen verzuim

Zeven jaar geleden was 12 procent van het callcentrum Switch & Verhuisservice van Nuon ziek. Inmiddels is dat percentage door medewerkers aan te spreken op hun verzuimgedrag teruggedrongen tot 5 procent, meldt de website van het magazine Telecommerce.

Read More 0 Comments