Tag Archives: verzuimbeleid

Arbobalans 2011: Nederlandse arbeidsomstandigheden beter dan in de overige Europese landen

Arbobalans 2011: Nederlandse arbeidsomstandigheden beter dan in de overige Europese landen

De kwaliteit van de arbeid is in Nederland nog steeds relatief gunstig vergeleken met de rest van Europa. Vooral ten aanzien van fysieke en psychosociale arbeidsomstandigheden. Opvallend is dat de blootstelling aan agressie en geweld in 2010 ook in de buurt van het Europese gemiddelde zit. Hierop deed Nederland het in het verleden altijd slechter dan gemiddeld in Europa.

Read More 0 Comments

‘Ouwelullendagen’ kunnen afgeschaft

‘Ouwelullendagen’ kunnen afgeschaft

Het is maar de vraag of speciale aanpassingen in het werkrooster voor oudere werknemers effect hebben. Dat blijkt uit het rapport Vraag naar Arbeid 2011 van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) dat zojuist werd gepresenteerd.

Read More 0 Comments

Ongezond leven mag reden zijn voor ontslag

Ongezond leven mag reden zijn voor ontslag

Bijna de helft van de werkgevers in het mkb vindt dat medewerkers die zich door hun ongezonde levensstijl vaak ziek melden, ontslagen moeten kunnen worden.

Read More 0 Comments

‘Zorg eerst voor jezelf en dan voor je cliënt’

‘Zorg eerst voor jezelf en dan voor je cliënt’

Een gecombineerde training mindfulness en haptonomie verandert de werkhouding en -beleving van zorgverleners. Het ziekteverzuim gaat omlaag en de kwaliteit van hun zorg verbetert.

Read More 0 Comments

Hoe zet ik het gezondheidsmanagement van mijn onderneming op?

Om ervoor te zorgen dat je werknemers hun werk goed en gezond kunnen uitvoeren, is het belangrijk dat je aandacht hebt voor gezondheidsmanagement. Daarmee focus je namelijk op een gezonde bedrijfsvoering en zet je de maatregelen die je neemt, zwart op wit.

Read More 0 Comments

Passende arbeid belangrijk voor inzetbaarheid

De Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NvvA) wil dat de participatiemogelijkheden van zieke en arbeidsgehandicapte werknemers wordt verbeterd en heeft hiernaar onderzoek gedaan.

Read More 0 Comments

Duurzame inzetbaarheid, poortwachter en arbobeleid

We hebben in Nederland iedereen die kan werken hard nodig. Duurzame inzetbaarheid van werkenden is steeds belangrijker in verband met vergrijzing en ontgroening. En voor wie niet werkt is een duurzame plaats op arbeidsmarkt ook essentieel.

Read More 0 Comments

Verzuimsteunpunt voert strakkere regie

Verzuimsteunpunt voert strakkere regie

Het Verzuimsteunpunt Grafimedia gaat de procedures bij verzuimgevallen bij grafimediabedrijven de komende tijd verder aanscherpen.

Read More 0 Comments

Verlaag het ziekteverzuim

Verlaag het ziekteverzuim

Een griepje overkomt iedereen. Toch hebben veel bedrijven een hoger ziekteverzuim dan nodig is. Breng het ziekteverzuim omlaag.

Read More 0 Comments

Verzuim bij Reym Veendam omlaag door ontbijtgesprekken

Verzuim bij Reym Veendam omlaag door ontbijtgesprekken

Onder grote belangstelling van directeuren en managers uit de noordelijke industrie vond op donderdag 8 december het 2de Jaarcongres van NPAL (initiatief van de NOM) plaats. Frank van der Giezen van Reym Veendam vertelde daar dat zijn bedrijf het verzuimpercentage significant beneden het landelijk gemiddelde heeft weten te brengen.

Read More 0 Comments