Tag Archives: re-integratie

Passende arbeid belangrijk voor inzetbaarheid

De Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NvvA) wil dat de participatiemogelijkheden van zieke en arbeidsgehandicapte werknemers wordt verbeterd en heeft hiernaar onderzoek gedaan.

Read More 0 Comments

Duurzame inzetbaarheid, poortwachter en arbobeleid

We hebben in Nederland iedereen die kan werken hard nodig. Duurzame inzetbaarheid van werkenden is steeds belangrijker in verband met vergrijzing en ontgroening. En voor wie niet werkt is een duurzame plaats op arbeidsmarkt ook essentieel.

Read More 0 Comments

Verzuimsteunpunt voert strakkere regie

Verzuimsteunpunt voert strakkere regie

Het Verzuimsteunpunt Grafimedia gaat de procedures bij verzuimgevallen bij grafimediabedrijven de komende tijd verder aanscherpen.

Read More 0 Comments

Verlaag het ziekteverzuim

Verlaag het ziekteverzuim

Een griepje overkomt iedereen. Toch hebben veel bedrijven een hoger ziekteverzuim dan nodig is. Breng het ziekteverzuim omlaag.

Read More 0 Comments

De overheid laat langdurige arbeidsongeschiktheid bewust oplopen

De overheid laat langdurige arbeidsongeschiktheid bewust oplopen

De maatregelen welke de overheid neemt rondom de kostenvergoeding van fysiotherapie zullen direct leiden tot toename van langdurige arbeidsongeschiktheid. Lichamelijke klachten van een werknemer leiden tot verlies van arbeidsproductiviteit en aan langdurig verzuim kleven grote financiële risico’s.

Read More 0 Comments

Geen bewijs, geen ontslag

Geen bewijs, geen ontslag

Binnen het MKB gebeurt het nog te vaak dat werkgevers, behalve de arbeidsovereenkomst, helemaal niets vastleggen in de vorm van een personeelsdossier. Terwijl het nog goed van pas kan komen bij een ontslagzaak.

Read More 0 Comments

Psychisch verzuim kan met 1/3 worden ingekort

Psychisch verzuim kan met 1/3 worden ingekort

Werkgevers herkennen psychische klachten wel, maar vinden het moeilijk actie te ondernemen. Dit terwijl vroegtijdig signaleren van psychisch verzuim de verzuimduur met een derde kan verkorten. Dat blijkt uit onderzoek van ArboNed.

Read More 0 Comments

Actieve aanpak eerste twee weken verzuim loont

Actieve aanpak eerste twee weken verzuim loont

Ruim 80 procent van het verzuim duurt maximaal twee weken. De Wet verbetering poortwachter (Wvp) geeft echter geen actiemomenten aan voor de eerste twee verzuimweken. Toch is het verstandig om dan juist wel actie te ondernemen. Meerdere onderzoeken laten zien dat deze eerste periode cruciaal is om langdurig verzuim te voorkomen. Hoe pakt u dit aan?

Read More 0 Comments

Minder verzuim vanwege psychische klachten

Minder verzuim vanwege psychische klachten

Steeds minder mensen melden zich om psychische redenen ziek. Het niveau ligt nu onder dat van 2001. Dat blijkt volgens het Nederlands Dagblad uit een grootschalig onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen.

Read More 0 Comments

HR heeft nauwelijks kennis van verzuim en re-integratie

HR heeft nauwelijks kennis van verzuim en re-integratie

HR-managers en -medewerkers hebben verbazingwekkend weinig kennis van verzuim- en re-integratieregels, waardoor bedrijven onnodig geld over de balk gooien. Dat concludeert HR-adviesbureau Mercer uit een steekproef onder tachtig HR-professionals.

Read More 0 Comments