Psychisch verzuim kan met 1/3 worden ingekort

Werkgevers herkennen psychische klachten wel, maar vinden het moeilijk actie te ondernemen. Dit terwijl vroegtijdig signaleren van psychisch verzuim de verzuimduur met een derde kan verkorten. Dat blijkt uit onderzoek van ArboNed.

B ij 25 procent van het verzuim langer dan 7 dagen is de oorzaak psychisch. Als een werknemer zich ziek meldt wegens psychische klachten is hij gemiddeld 53 dagen uit de roulatie. Psychische klachten ontstaan door een te hoge werkdruk, niet kunnen aangeven van grenzen en een onjuiste werk/privé-balans.

17 dagen korter

Door dit soort verzuim vroeg te signaleren, kan de verzuimduur drastisch afnemen. Volgens Rob Hoedeman, bedrijfsarts bij ArboNed kan de gemiddelde verzuimduur zelfs met 17 dagen worden verkort door op tijd in te grijpen. Eén dag verzuim kost €250, dus dat scheelt €4.250 per werknemer.

Depressie

Zijn de klachten van dien aard dat je van een depressie kunt spreken, dan duurt het verzuim gemiddeld 207 dagen. De duur van een depressieve periode in Nederland is vergelijkbaar met die in andere landen, maar de duur van het bijbehorende ziekteverzuim is langer.

Signalen psychische problemen

Stress is hetzelfde als controleverlies. Wees dan ook op uw hoede als werknemers dit aangeven, als ze minder functioneren of als ze zware belasting vermijden. Daarbij is frequent kort verzuim een duidelijk signaal dat wijst op psychische problemen.

Aanpak

Volgens Hoedeman hebben werkgevers vaak het gevoel geen grip op psychisch verzuim te hebben. Toch kunt u meer doen dan u in eerste instantie denkt. Om de problemen de baas te worden is gedragsverandering belangrijk. U kunt de werknemer daarbij helpen door hem of haar even bij te laten komen, de oorzaak te achterhalen en te helpen bij het toepassen van oplossingen eventueel in combinatie met re-integratie.

Ga bij deze drie fases uiterst zorgvuldig te werk. Een (onbewust) foutieve aanpak kan leiden tot verstoorde arbeidsverhoudingen, waardoor beide partijen nog verder van huis zijn.

Bron: HRpraktijk, 21 juni 2010

Tags: , , , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply