‘Ouwelullendagen’ kunnen afgeschaft

Het is maar de vraag of speciale aanpassingen in het werkrooster voor oudere werknemers effect hebben. Dat blijkt uit het rapport Vraag naar Arbeid 2011 van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) dat zojuist werd gepresenteerd.

H et ziekteverzuim bij organisaties die maatregelen intrekken die bedoeld waren om oudere werknemers te ontzien, zoals extra vrije dagen en vrijstelling van onregelmatige diensten en overwerk, ligt volgens het onderzoek niet lager dan de uitval bij werkgevers die dit soort regelingen in stand houden.

De gedachte achter de ‘ouwelullendagen’ en andere regelingen is juist dat ouderen langer nodig hebben voor herstel na hun werk. Maar aangezien het voor het ziekteverzuim niet blijkt uit te maken of bij een organisatie wel of geen extra maatregelen gelden voor oudere collega’s, is het maar de vraag hoe noodzakelijk die zijn. De overheid wil al langer van dit soort algemene regels af en ziet meer in maatwerk voor mensen die dat nodig hebben. Het SCP kon overigens alleen het verzuim over de hele organisatie zien, dus inclusief de uitval onder jongeren. Specifieke cijfers over ziekmeldingen van ouderen konden niet uit de data worden gehaald.

Hoewel werkgevers over het algemeen een gunstiger beeld hebben van oudere werknemers dan enkele jaren geleden, komt dat niet terug in hun aannamebeleid en investeringen in opleidingen. Voor een oudere werkloze blijft het in Nederland nog steeds erg moeilijk om nieuw werk te vinden. Meer dan de helft (56%) is meer dan twee jaar op zoek naar een nieuwe baan. Ook het investeren in scholing van oudere werknemers, een van de zaken die als cruciaal wordt gezien voor het langer aan de slag houden van personeel, is niet verbeterd.

Hoewel inmiddels meer dan de helft van de werkgevers heil ziet in werknemers die doorwerken na hun 60e, is het enthousiasme voor doorwerken na het 65e levensjaar zeer gering. Slechts 15% van de werkgevers en 14% van de werknemers wil verder na de 65e verjaardag.

Bron: DFT.nl, 14 februari 2012

Tags: , , ,

No comments yet.

Leave a Reply