Archive | Opinie RSS feed for this section

Bedrijfsarts. Wolf in schaapskleren…?

Bedrijfsarts. Wolf in schaapskleren…?

De invoering van de arbowet in 1994 betekent een drastische, sommigen zeggen dramatische, verandering van de positie van de bedrijfsarts in verzuimzaken.

Read More 0 Comments

‘Zorg eerst voor jezelf en dan voor je cliënt’

‘Zorg eerst voor jezelf en dan voor je cliënt’

Een gecombineerde training mindfulness en haptonomie verandert de werkhouding en -beleving van zorgverleners. Het ziekteverzuim gaat omlaag en de kwaliteit van hun zorg verbetert.

Read More 0 Comments

Meer ziekteverzuim en hogere salarissen door schaalvergroting

Meer ziekteverzuim en hogere salarissen door schaalvergroting

Schaalvergrotingen in met name de zorg en het onderwijs leiden tot meer ziekteverzuim, minder betrokkenheid onder werknemers en hogere salarissen. Dit druist lijnrecht in tegen de doelstelling van veel fusies, namelijk meer efficiency. Toch blijven schaalvergrotingen populair zoals momenteel bij rechtbanken.

Read More 0 Comments