Ongezond leven mag reden zijn voor ontslag

Bijna de helft van de werkgevers in het mkb vindt dat medewerkers die zich door hun ongezonde levensstijl vaak ziek melden, ontslagen moeten kunnen worden.

D at blijkt uit een onderzoek dat vandaag wordt besproken tijdens het congres Gezond Ondernemen.

Zo zou vervoersbedrijf Connexxion hun buschauffeurs die roken of te dik zijn én veel ziek zijn, het liefst de laan uitsturen.

“Als deze mensen willens en wetens ongezond leven en zich geregeld ziek melden, zouden wij als werkgever harde maatregelen moeten kunnen nemen”, zegt HR-directeur Peter Paul Witte van Connexxion in het AD.

Ondernemingsraden en vakbondsorganisaties zijn fel tegen de mogelijkheid van ontslag. Veel werkgevers zien ontslag als een stok achter de deur om hun personeel fit en vitaal te krijgen én te houden.

Preventie

Ruim de helft van de onderzochte bedrijven signaleert een toename van het aantal medewerkers dat ongezond leeft. Veel ondernemingen hebben intussen een actief preventiebeleid, waarbij ze medewerkers programma’s aanbieden om hen fit en gemotiveerd te houden.

Volgens verzekeraar Zilveren Kruis Achmea, organisator van het congres Gezond Ondernemen, zijn de positieve effecten van die programma’s groot. Zo blijkt uit eerdere onderzoeken dat organisaties die uit zijn op duurzame inzet van hun werknemers, beter scoren op klanttevredenheid en productiviteit én dat hun personeel beter bestand is tegen stress.

Bron: NU.nl, 9 februari 2012

Tags: , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply