Archive | Onderzoek RSS feed for this section

Overgang leidt tot ziekteverzuim

Overgang leidt tot ziekteverzuim

Ruim een derde van het ziekteverzuim bij gezond werkende vrouwen kan verklaard worden door overgangsklachten.

Read More 0 Comments

‘Minder griepverzuim vanwege crisis’

‘Minder griepverzuim vanwege crisis’

Mensen met griepverschijnselen blijven dit jaar minder vaak thuis dan voorgaande jaren. De daling wordt mogelijk veroorzaakt door de economische crisis.

Read More 0 Comments

Arbobalans 2011: Nederlandse arbeidsomstandigheden beter dan in de overige Europese landen

Arbobalans 2011: Nederlandse arbeidsomstandigheden beter dan in de overige Europese landen

De kwaliteit van de arbeid is in Nederland nog steeds relatief gunstig vergeleken met de rest van Europa. Vooral ten aanzien van fysieke en psychosociale arbeidsomstandigheden. Opvallend is dat de blootstelling aan agressie en geweld in 2010 ook in de buurt van het Europese gemiddelde zit. Hierop deed Nederland het in het verleden altijd slechter dan gemiddeld in Europa.

Read More 0 Comments

Meer burnouts in 2011

Meer burnouts in 2011

In 011 steeg het aantal gevallen burnout met elf procent, terwijl het totaal aantal verzuimgevallen in 2011 daalde met acht procent.

Read More 0 Comments

Ziekteverzuim zorg licht gestegen

Ziekteverzuim zorg licht gestegen

Voor het eerst sinds 5 jaar is het ziekteverzuim in de zorgsector weer toegenomen. De stijging wordt vooral veroorzaakt door de toename van het langdurig verzuim.

Read More 0 Comments

Passende arbeid belangrijk voor inzetbaarheid

De Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NvvA) wil dat de participatiemogelijkheden van zieke en arbeidsgehandicapte werknemers wordt verbeterd en heeft hiernaar onderzoek gedaan.

Read More 0 Comments

Geweld is ‘arbeidsrisico’ in psychiatrie

Geweld is ‘arbeidsrisico’ in psychiatrie

Tweederde van de medewerkers in de psychiatrie heeft de afgelopen vijf jaar te maken gehad met dreigementen, fysiek geweld of brandstichting door patiënten.

Read More 0 Comments

Flexibel werken is goed voor de gezondheid

Flexibel werken is goed voor de gezondheid

Flexibel werken is niet alleen goed voor de reputatie of om werknemers te trekken, het is daadwerkelijk goed voor de gezondheid en het welzijn van werknemers, vermindert het ziekteverzuim en versterkt de betrokkenheid bij de organisatie.

Read More 0 Comments

Verzuim in de transport- en logistieksector gedaald

Verzuim in de transport- en logistieksector gedaald

Het verzuim in de sector transport en logistiek is afgelopen twee jaar gedaald en de gezondheid van werknemers is verbeterd. Ook is het draagvlak onder werkgevers en werknemers om te werken aan duurzame inzetbaarheid gegroeid. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het Trendrapport 2011 dat Gezond Transport gisteren publiceerde.

Read More 0 Comments

Antibacteriële coating bevordert gezondheid werknemers

Antibacteriële coating bevordert gezondheid werknemers

TH&P, specialist in het reinigen van automatiseringsapparatuur op de werkplek, heeft onlangs een onderzoek laten uitvoeren om het effect te meten van het aanbrengen van een antibacteriële coating op hardware.

Read More 0 Comments