Minder verzuim vanwege psychische klachten

Steeds minder mensen melden zich om psychische redenen ziek. Het niveau ligt nu onder dat van 2001. Dat blijkt volgens het Nederlands Dagblad uit een grootschalig onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen.

D e afgelopen jaren nam het verzuim door psychische klachten af met bijna een derde. Van 2,7 in 2004, naar 2,0 procent in 2007. Dit terwijl tussen 1985 en 2004 het verzuim vanwege psychische klachten een sterke stijging liet zien.

Loondoorbetaling

Bedrijfsarts en onderzoeker Corné Roelen zegt in het ND dat de daling waarschijnlijk verband houdt met de wijziging van de regelgeving die sinds 2004 is doorgevoerd. In dat jaar werd de loondoorbetaling bij ziekte verlengd van 1 naar 2 jaar. Daarnaast is ook de aanpak van psychische problemen door arbodiensten verbeterd. De patiënt en de oplossing van zijn problemen staan volgens Roelen centraler dan vroeger het geval was.

Stijging

Momenteel vormen psychische klachten circa een kwart van alle ziekteverzuim. Of het verzuim blijft dalen is echter de vraag. Roelen vreest in ieder geval dat de huidige economische crisis opnieuw tot een stijging van het ziekteverzuim leidt.

Inschakelen arbeidsdeskundige

Demedicaliseer verzuim! Dit kan door de arts, indien mogelijk, op afstand te zetten en een psycholoog of – bij een mogelijk arbeidsconflict – een arbeidsdeskundige in te schakelen. Deze laatste beoordeelt verzuimenden op de belastbaarheid van het individu in relatie tot zijn werkplek en niet slechts op de medische inzetbaarheid van het individu. De inzet van een arbeidsdeskundige kan daarmee voorkomen dat het onnodig ‘een medisch verhaal’ wordt.

Direct plan van aanpak

Het is belangrijk snel actie te ondernemen wanneer in de eerste twee weken al duidelijk is dat het verzuim langer zal duren dan enkele dagen tot twee weken. Of wanneer dit in een korte periode vaker is voorgekomen. Wacht niet tot de zesde ziekteweek met het opstellen van een plan van aanpak. Een probleemanalyse van de (arbo)dienstverlener kan in die gevallen al eerder plaatsvinden. Daardoor bent u eerder in staat actie te ondernemen en het plan van aanpak gericht op de re-integratie van uw medewerker op te stellen.

Bron: HRpraktijk, 18 augustus 2009

Tags: , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply