Jonge mensen verzuimen het minst

In vergelijking met voorgaande jaren verzuimden Nederlanders op het werk in 2010 minder. Het totale verzuim nam af tot 3,8 procent. De dag met het minste verzuim in 2010 was 2 augustus, op 3 december was het verzuim het hoogst. Dat blijkt uit een analyse van ArboNed van de verzuimcijfers, gebaseerd op de ruim 70.000 aangesloten werkgevers en 1,3 miljoen werknemers.

D at het verzuim de laatste jaren afneemt kan een direct resultaat zijn van een betere aanpak van verzuim in organisaties. ArboNed ziet dat werkgevers het beperken van verzuim tegenwoordig hoog op de agenda hebben staan. En ook werknemers voelen zich meer verantwoordelijk om verzuim te beperken.
Werknemers van grote bedrijven verzuimden afgelopen jaren meer dan werknemers in kleinere organisaties. Vooral in organisaties met minder dan 15 medewerkers is het verzuimpercentage laag. Collega’s zijn in kleine organisaties vaak meer bij elkaar betrokken, wat het verzuim kan beperken aldus de onderzoekers.

Mannen hoog ziekteverzuim

Uit het onderzoek blijkt verder dat mannen in de leeftijdsklasse 46-55 jaar zich het meest ziek melden, bij vrouwen is dit de leeftijdklasse tussen 36-45 jaar. Mannen en vrouwen tot 25 jaar melden zich het minst ziek en vrouwen die ouder zijn dan 56 jaar. Dat 55-plussers zich minder ziek melden heeft volgens ArboNed te maken met het ‘Healthy Worker effect’: de ongezondere werknemers werken al niet meer. Bij vrouwen op middelbare leeftijd is meer stress van de dubbele belasting van werk en privé een factor waarom zij zich vaker ziek melden.

Regionale verschillen

In de provincie Drenthe zijn de werknemers het meest ziek. Daar ligt het percentage hoger dan het gemiddelde namelijk 4,4 procent. In Zeeland wordt er het minst verzuimd namelijk 3,2 procent.

Bron: HRpraktijk, 1 februari 2011

Tags: , , ,

No comments yet.

Leave a Reply