Hoogte uitkering zieke flexwerkers beknot

De hoogte van het ziekengeld volgens de Ziektewet wordt beperkt. De uitkering voor onder meer zieke uitzendkrachten en andere flexwerkers is eerst nog 70 procent van het laatst verdiende loon.

M aar minister Henk Kamp (Sociale Zaken) wil op een bepaald moment, afhankelijk van hoe lang mensen aan de slag zijn geweest, de uitkering in de Ziektewet terugbrengen tot maximaal 70 procent van het minimumloon. Dat is gelijk aan de bijstand.

Het kabinet heeft vrijdag met dit voorstel van Kamp ingestemd. De minister wil per 1 januari 2013 de Ziektewet strenger maken. Hij zei eerder al dat dit nodig is om het verzuim onder flexwerkers terug te dringen.
In maart wees hij er nog op dat flexwerkers gemiddeld vijf keer langer ziek zijn dan werknemers in vaste dienst. Ook belanden ze vaker in regelingen voor arbeidsongeschiktheid.

Ziektewet

Kamp denkt 300 miljoen euro te besparen met een strengere Ziektewet. Gemiddeld ontvangen nu 100.000 mensen het ziekengeld, waarvan driekwart tijdelijke contractanten, uitzendkrachten en werklozen zijn.

Bron: NU.nl, 10 december 2011

Tags: ,

No comments yet.

Leave a Reply