Hebt u controle over verzuim?

Onderzoek in Europese landen van Mercer wijst uit dat maar weinig organisaties in staat zijn om de verzuimgegevens in hun organisatie goed te beheren en dus geen zicht op verzuimoorzaak hebben. Hoewel een groot deel van de ondervraagden wel toegang heeft tot deze gegevens, blijken weinig organisaties de informatie ook te analyseren.

Hebt u controle over verzuim?

Arboprofessionals zijn verantwoordelijk voor het verzuimbeleid in hun organisaties. Een goed beheersbaar verzuimbeleid is alleen mogelijk als zij op de hoogte zijn van de meest voorkomende verzuimoorzaken en hoe hoog het verzuim daadwerkelijk is. Mercer constateert dat hiervan vaak geen sprake is.

Enkele onderzoeksresultaten

  • Slechts 35 procent van de ondervraagde organisaties weet wat de verzuimoorzaken van hun werknemers zijn.
  • Slechts 27 procent heeft zicht op gegevens over de directe kosten van het ziekteverzuim.
  • Meer dan de helft van de organisaties heeft wel een verzuimbeleid, maar hier schort vaak nog wel het één en ander.
  • Veel organisaties reageren te ad hoc op ziekteverzuim, maar een gericht beleid ontbreekt in de meeste gevallen.
  • In Nederland geeft 55 procent aan een afname in verzuim waar te nemen (gemiddeld zeven dagen per jaar).

Let op

  • Het is uiterst belangrijk dat u duidelijke gegevens over het ziekteverzuim in uw organisatie heeft. Het is dan niet moeilijk een goed verzuimbeleid op te stellen. U moet in ieder geval een aantal verzuimgegevens weten, zoals:
  • het verzuimpercentage (totaal aantal verzuimde dagen in verhouding tot het totaal aantal gewerkte dagen);
  • de meldingsfrequentie (aantal ziekmeldingen gedeeld door het gemiddeld aantal werknemers);
  • de gemiddelde verzuimduur (totaal aantal verzuimde werkdagen gedeeld door het aantal ziektegevallen);
  • hoeveel verzuimgevallen werkgerelateerd zijn (RI&E).

Bron: HRpraktijk, 27 juni 2011

Tags: , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply