Aanspreken medewerkers toverformule bij terugdringen verzuim

Zeven jaar geleden was 12 procent van het callcentrum Switch & Verhuisservice van Nuon ziek. Inmiddels is dat percentage door medewerkers aan te spreken op hun verzuimgedrag teruggedrongen tot 5 procent, meldt de website van het magazine Telecommerce.

T oen de belvloer van Nuon met het hoge verzuim kampte, was het bedrijf bezig met fusies en was het een komen en gaan van leidinggevenden. Ook namen leidinggevenden geen contact op met verzuimende medewerkers. Hoe beroerd de situatie was, bleek wel uit het feit dat sommige medewerkers niet eens echt ziek thuis zaten maar gewoon uit het oog verloren waren.

Het omslagpunt kwam toen de afdeling met de medewerkers in gesprek ging over het verzuim. Die gesprekken gingen onder meer over welk ziekteverzuim wel en niet terecht is. De afdeling werkt inmiddels onder andere met gele post-it-velletjes op de muur. Hier kunnen medewerkers aangeven wat de reden is van hun ziekmelding. Door bewustwordingssessies neemt vervolgens het besef toe dat verzuimen vaak onacceptabel is.

Verder werkt de Switch & Verhuisservice van Nuon met ambassadeurs die leerden om het verzuimgedrag en de verzuimscores met hun teams te bespreken. Ze hebben als taak het onderwerp verzuim levend te houden binnen een team. Daarnaast is er een actieve aanpak bij ziekmeldingen. De teamleider bespreekt de eerste ziekmelding met de medewerker aan diens bureau. Na de tweede keer komt er een apart gesprek en mocht er een derde ziekmelding volgen dan neemt ook de operations manager deel aan het gesprek. De oorzaak van de ziekmeldingen blijkt vaak een slechte samenwerking met de leidinggevende. Deze krijgt dan het advies eens te kijken bij een collega met minder verzuim in het team.

Energiedagen

Een ander opvallend deel van de aanpak van de afdeling van Nuon zijn de energiedagen. Ieder medewerker krijgt er drie per jaar, die hij of zij kan opnemen bij bijvoorbeeld hoofdpijn na een avondje doorzakken, een slechte nacht of privéproblemen. De energiedagen maken deel uit van de 38 vakantiedagen waar de medewerkers jaarlijks recht op hebben. Het verschil met de andere dagen is dat de werknemer met de energiedag snel een dag verlof kan krijgen.

Competitie

De afdeling Switch & Verhuisservice van Nuon zorgt dat de verzuimcijfers van de verschillende teams bekend worden binnen de organisatie. Dit bevordert de competitie tussen afdelingen, omdat geen enkele leidinggevende het hoogste verzuimpercentage wil hebben.

Bron: HRpraktijk, 24 juni 2009

Tags: , , ,

No comments yet.

Leave a Reply