Archive | januari, 2012

Hoe zet ik het gezondheidsmanagement van mijn onderneming op?

Om ervoor te zorgen dat je werknemers hun werk goed en gezond kunnen uitvoeren, is het belangrijk dat je aandacht hebt voor gezondheidsmanagement. Daarmee focus je namelijk op een gezonde bedrijfsvoering en zet je de maatregelen die je neemt, zwart op wit.

Read More 0 Comments

Passende arbeid belangrijk voor inzetbaarheid

De Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NvvA) wil dat de participatiemogelijkheden van zieke en arbeidsgehandicapte werknemers wordt verbeterd en heeft hiernaar onderzoek gedaan.

Read More 0 Comments

Duurzame inzetbaarheid, poortwachter en arbobeleid

We hebben in Nederland iedereen die kan werken hard nodig. Duurzame inzetbaarheid van werkenden is steeds belangrijker in verband met vergrijzing en ontgroening. En voor wie niet werkt is een duurzame plaats op arbeidsmarkt ook essentieel.

Read More 0 Comments

Veiliger werken, minder ongelukken

Veiliger werken, minder ongelukken

Op 22 en 28 februari en 8 maart organiseert Pilz op de Universiteit van Tilburg een ‘kennisboost’ voor het meten en sturen van veiligheidsgedrag.

Read More 0 Comments

Zorgsector gaat duurzaam

Zorgsector gaat duurzaam

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is binnen het bedrijfsleven inmiddels aardig ingeburgerd. Behalve in de sector waarin de maatschappelijke functie juist prominent aanwezig lijkt te zijn: de zorgsector.

Read More 0 Comments

Geweld is ‘arbeidsrisico’ in psychiatrie

Geweld is ‘arbeidsrisico’ in psychiatrie

Tweederde van de medewerkers in de psychiatrie heeft de afgelopen vijf jaar te maken gehad met dreigementen, fysiek geweld of brandstichting door patiënten.

Read More 0 Comments

Verzuimsteunpunt voert strakkere regie

Verzuimsteunpunt voert strakkere regie

Het Verzuimsteunpunt Grafimedia gaat de procedures bij verzuimgevallen bij grafimediabedrijven de komende tijd verder aanscherpen.

Read More 0 Comments

Aantal werknemers met overgewicht verdubbeld

Aantal werknemers met overgewicht verdubbeld

Steeds meer werknemers zijn te zwaar. Werknemers met overgewicht melden zich gemiddeld vaker ziek en zijn daardoor minder productief.

Read More 0 Comments