Archive | november, 2011

Risico verzuim na verlof groter bij mix fysiek/mentaal zwaar werk

Risico verzuim na verlof groter bij mix fysiek/mentaal zwaar werk

Van de circa 130.000 werkneemsters, die jaarlijks met zwangerschaps- en bevallingsverlof gaan, lopen de werkneemsters die zowel lichamelijke als mentale arbeid verrichten, een groter risico op verzuim na het bevallingsverlof, dan werkneemsters, die alleen een fysiek of alleen een mentaal belastende functie hebben. Vrouwen met een actief oplossend vermogen (actieve coping) tonen opmerkelijk minder kans op verzuim na het verlof.

Read More 0 Comments

Verzuim psychische en lichamelijke klachten onderzocht

Verzuim psychische en lichamelijke klachten onderzocht

Ziekteverzuim als gevolg van psychische aandoeningen kost de samenleving jaarlijks €2,7 miljard, oftewel 12 miljoen werkdagen. Chronische lichamelijke aandoeningen zorgen voor de hoogste ziekteverzuimkosten: €5,3 miljard, 21,8 miljoen dagen.

Read More 0 Comments

Zelf ongevallen op de werkplek voorkomen

Zelf ongevallen op de werkplek voorkomen

De Arbeidsinspectie lanceert een nieuw hulpmiddel om ongevallen op de werkvloer te voorkomen: de online zelfinspectie Voorkom Ongevallen. Bedrijven kunnen via deze site zelf de kwaliteit van de veiligheid in hun organisatie doorlichten. Ze gebruiken dezelfde methode als een arbeidsinspecteur.

Read More 0 Comments

Kans op arbeidsongeval niet afgenomen

Kans op arbeidsongeval niet afgenomen

Per 100.000 werknemers maken jaarlijks gemiddeld 3.100 werknemers een arbeidsongeval mee. In de periode 2005-2009 is deze kans op een arbeidsongeval stabiel gebleven. Binnen sectoren hebben zich echter wel stijgingen en dalingen voorgedaan. Dat blijkt uit de 8ste Monitor Arbeidsongevallen in Nederland van TNO.

Read More 0 Comments