Archive | augustus, 2009

Actieve aanpak eerste twee weken verzuim loont

Actieve aanpak eerste twee weken verzuim loont

Ruim 80 procent van het verzuim duurt maximaal twee weken. De Wet verbetering poortwachter (Wvp) geeft echter geen actiemomenten aan voor de eerste twee verzuimweken. Toch is het verstandig om dan juist wel actie te ondernemen. Meerdere onderzoeken laten zien dat deze eerste periode cruciaal is om langdurig verzuim te voorkomen. Hoe pakt u dit aan?

Read More 0 Comments

Minder verzuim vanwege psychische klachten

Minder verzuim vanwege psychische klachten

Steeds minder mensen melden zich om psychische redenen ziek. Het niveau ligt nu onder dat van 2001. Dat blijkt volgens het Nederlands Dagblad uit een grootschalig onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen.

Read More 0 Comments